Amplus Accounting Academy

ОБУКА: ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ПАРИЧНИ ТЕКОВИ

Доколку сте застапник на идејата Ви требаат пари за да создадете пари, тогаш Вие сте ја разбрале суштината на паричниот тек и неговото значење за една компанија. Од особена важност е да  се направи разграничување меѓу тоа да се биде профитабилен и да се има позитивен паричен тек затоа што овие две активности често пати можат да бидат апсолутно спротивни. Големината на финансиските работници е да ги доближи еден до друг и да успеат да овозможат на компанијата во која делуваат паралелно бидување на профитабилноста со позитивниот паричен тек.

Еднодневната обука ќе биде корисна за добивање сознание

  • од каде компанијата добива парични приливи
  • каде компанијата ги троши своите парични средства
  • како да го подготвиме и разбереме Извештајот за парични текови
  • како да дознаеме навреме за проблемите околу ликвидноста на компанијата
  • кои се ризиците кои ги носат финансиските продукти
  • како да ги планираме паричните текови

Преку практични примери и пополнети обрасци ќе се обидеме да ја доближиме оваа проблематика до секојдневното работење на деловниот субјект.

ОБУКАТА Е НАМЕНЕТА ЗА: финансиски менаџери, сметководители, сопственици на компании и претприемачи.

 

Преземи ја програмата за оваа обука - Планирање и управување со парични текови. Кликни тука.

е-Информатор

Бидете секогаш со тек со нашите новости. Биди дел од нашата социјална заедница.

ПОВРЗЕТЕ СЕ СО НАС

facebook  twitter  youtube