Amplus Accounting Academy

Ценовик и промоции

Сметководствени обуки

Обука Level Времетраење Цена Почеток
Сметководствени програми        
Сметководство Кликни тука   1 месец/8 дена/56 часа 12,000 мкд 04.05.2015
Напредно сметководство Кликни тука   1 месец/6 дена/48 часа 12,000 мкд /
Кратки обуки          
Даночно работење Кликни тука   од 03,2014 ///// /
Финансиска и бизнис администрација во компаниите Кликни тука   2 дена / 10 часа 6,500 мкд  19.09.2014
Завршна сметка Кликни тука   2 дена / 10 часа 8000,00 мкд  

Финансиски обуки

Обука Времетраење Цена Заштеда Почеток
Финансиски програми  / дена / 15% /
         
         
         
         
Кратки финансиски обуки
/ дена      
Планирање и управување со парични текови - Кликни тука 2 дена / 14 часа / 15%  

Анализа на деловно работење /финансиски извештаи со финансиски показатели -  Кликни тука

1 дена /8 часа 5.900мкд 0%  
Финансиски показатели -  Кликни тука 1 ден / 8 часа / 15%  
МДО и данок на задршка -  Кликни тука 1 ден / 8 часа / 15%  

НАШИОТ ТИМ

Нашиот тим на предавачи се искусни професионалци од областа на Финансиското работење и Финансискиот менаџмент. Сите предавачи се признаени финансиски ескперти, локално и во меѓународни рамки. Нивното повеќегодишно искуство комбинирано преку обучување и практична работа на топ менаџерски функции, обезбедува гаранција за единствен начин на пренесуванје на знаењето и гарантиран успех за слушателите на обуките.

ИЗБЕРИ ОБУКА

ПРОМОЦИИ

е-Информатор

Бидете секогаш со тек со нашите новости. Биди дел од нашата социјална заедница.

ПОВРЗЕТЕ СЕ СО НАС

facebook  twitter  youtube