Amplus Accounting Academy

Отворени Обуки и Тренинзи

Отворените обуки и тренинзи организирани од страна на AMPLUS ACCOUNTING ACADEMY се наменети за сите физички и правни лица кои сакаат на навлезат во светот на финансиите како и за лицата кои сакаат да ги надоградат и унапредат своите знаењаод сметководството и финансискиот менаџмент.

  • Ваш прв чекор кон практичниот свет на финансиското работење.
  • Флексибилен начин на надградување на Вашето знаење
  • Искусни тренери кои доаѓаат од практичниот свет на финансиското и сметководственото работење
  • Квалитетни материјали за презентација и учење соФинансиско – Сметководствен софтверкој учесниците го добиваат во трајна сопственост!
  • Посветена поддршка за нашите учесници,  во текот на Обуките и по нивното завршување.
  • Можност за практично волонтирање по завршување на соодветната Обукаво сметководствено финансиска компанија.

е-Информатор

Бидете секогаш со тек со нашите новости. Биди дел од нашата социјална заедница.

ПОВРЗЕТЕ СЕ СО НАС

facebook  twitter  youtube