Amplus Accounting Academy

Затворени In-House Обуки и Tренинзи за компании

Затворени или In house Обуки и Тренинзи се наменети за мали и средни компании кои сакаат преку надоградување на својот кадар да ги модернизираат своите процеси на работа и начин на управување. Обуките опфаќаат наменски тематики од областа на сметководството и финансискиот менаџмент и истите има можност да се одвиваат со практични примери и анализи на самата компанија клиент.

Предностите и бенефитите од In House обуките вклучуваат:

  •  Намалени трошоци – трошокот по учесник е помал во споредба на нивно присуство на отворена обука.
  • Обуките се поспецифични и опфаќаат тематики кои се директно поврзани со работењето на компанијата клиент.
  • Team building – можност за вработените.
  • Наменски дизајнирани обуки, со цел најбрзо добивање на потребните знаења за надоградба на Вашиот финансиски кадар.
  • Флексибилност:  одберете датум, место и Обука за вашите потреби.
  • Видливи резултати кои веднаш можете да ги примените во вашата работа.

е-Информатор

Бидете секогаш со тек со нашите новости. Биди дел од нашата социјална заедница.

ПОВРЗЕТЕ СЕ СО НАС

facebook  twitter  youtube