Amplus Accounting Academy

За нас

Наш Пристап, Мисија и Визија

Нашиот пристап во споделувањето на знаењето не разликува од сите други и не прави единствени во оваа област! Акцентот во сите обуки и тренинзи го ставаме на практичното работење, и разбирање на проблематиката во нејзината суштина. Индивидуалниот пристап со кандидатите, активното користење на софтверот (кој останува во трајна сопственост на кандидатот, за постојано да ги утврдува своите знаења и да ја зголемува самодовербата во работењето) и нашите искусни предавачи, ни го обезбедуваат првото место во полето на едукацијата од областа на сметководството и финансискиот менаџмент.

Наша Мисија е да обезбедуваме знаење, вештини и сигурност која е потребна во работата и постојано да ја подигаме професионалната компетентност и стандардите во финансиската и сметководствената професија во РМ.

Наша Визија е да станеме лидери во континуираниот професионален развој во областа на финансовото и сметководственото работење.

Професионални квалификации

Квалификувајте се како професионален Сметководител или Овластен сметководител со наша помош. Преку нашите обуки и тренинзи имате можност да добиете : Сертификат, Диплома и Напредна Диплома за Сметководство и Финансиски менаџмент.

Резултати

Работодавците секогаш бараат обучен кадар со!

Нашите специјализирани обуки и тренинг ќе ви ги отворат вратите и ќе ви дадат можности и поголем избор при вашето вработување.

Како дополнување на Вашите сметководствени знаења, нашите Обуки ќе Ви обезбедат и други познавања со кои што лесно ќе можете да се квалификувате и за други работни позиции во областа на финансискиот менаџмент.

Или можеби ке сакате да започнете сопствен бизнис!

е-Информатор

Бидете секогаш со тек со нашите новости. Биди дел од нашата социјална заедница.

ПОВРЗЕТЕ СЕ СО НАС

facebook  twitter  youtube